Inhoudsopgave

Artikel 1 – Gegevens van de verkoper
Artikel 2 – Toepasselijkheid & Voorwaarden
Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 – Retourbeleid
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Conformiteit en garantie
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1: Gegevens van de verkoper

Medco Business bvba

Basilieklaan. 82/1

3270. Scherpenheuvel

België

tel:0468.110151

mail: info@brightsmart.be

medcobusiness@telenet.be

BE0888793281

RPR Leuven

Artikel 2: toepasselijkheid & voorwaarden
2.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons aan jou als Consument.

2.2 Wij leveren in België en Nederland.

2.3 Het is belangrijk alle volgende voorwaarden te lezen, begrijpen en aanvaarden, want elke verkoop die op de Site plaatsvindt is onderworpen aan de toepassing van dit contractuele kader, en in het bijzonder deze algemene verkoopvoorwaarden. Door een bestelling te plaatsen op de Site aanvaardt U gebonden te zijn door deze voorwaarden.

2.4 De site BrightSmart.be wordt beheerd door bvba Medco Business

2.5 U verklaart rechtsbekwaam te zijn en ten minste 18 jaar oud te zijn op de dag van het plaatsen van de bestelling. In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden handelt U voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van alle professionele of commerciële doeleinden

Artikel 3: ons aanbod en jouw bestelling
3.1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

3.2 We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3.3 De weergave van de producten op Onze Internetsite heeft niet de waarde van een contractueel aanbod maar dient als niet-bindende, online catalogus. Alle Goederen die worden voorgesteld op de Site worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven.

De aanbiedingen en de prijzen worden aangeduid in euro en zijn enkel geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Tariefverlagingen of andere promotieaanbiedingen aangegeven op de verpakking van de bestelde producten zijn reeds verwerkt in Onze verkoopprijzen vermeld op Onze Site.

Enkel de prijs aangeduid op de Site is van kracht tussen de Contractpartijen. De prijzen vermeld aan het einde van het bestelproces geven de totaalprijzen, inclusief alle belastingen, alsook de leveringskosten en eventuele andere kosten.

Gezien het grote aantal gegevens op de Site, is het mogelijk dat bepaalde gegevens onjuist zijn en indien de aangegeven prijs duidelijk verkeerd is, kunt U niet eisen dat de koop gesloten wordt tegen deze verkeerde prijs.

3.4 Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

3.5 Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contact, facturatie- en levergegevens in. Ten slotte bevestig je je bestelling.

3.6 Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Medco Business bvba bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Betalingsgegevens:

Medco Business bvba

Basilieklaan 82/1

3270. Scherpenheuvel

België

BE11 7360 5336 7848

Artikel 4: retourbeleid
4.1 Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete terugsturen (de kosten hiervoor betaal je wel zelf). De doosjes of potjes mogen niet geopend zijn. Je mag ze niet gebruikt hebben noch getest.

Alles moet intact zijn.

Wij vragen wanneer je een product retour wil sturen, ons hier eerst van op de hoogte te brengen via mail. (info@brightsmart.be). Dan krijg je de correcte informatie doorgestuurd hoe je kan terugzenden.  

4.2 De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn dus voor jouw rekening.

4.3 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

4.4 Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.

Artikel 5: de prijs
5.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

5.2 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6: betaling
6.1 Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

6.2 Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7: conformiteit en garantie
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

Artikel 8: bevestiging-mail en sluiten van de koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt gesloten door het sturen van een e-mail van verzendbevestiging van de bestelling. Deze e-mail wordt verstuurd binnen de twee werkdagen nadat wij uw bestelling hebben ontvangen.

U verbindt zich ertoe te controleren of U deze e-mail van verzendbevestiging van de bestelling in uw mailbox heeft ontvangen, desgevallend ook in de spamfolder of junkfolder.

De e-mail van verzendbevestiging van de bestelling bevat een link naar deze Algemene Verkoops Voorwaarden .

U verbindt zich ertoe enerzijds een kopie van deze e-mail van verzendbevestiging van de bestelling te bewaren en anderzijds een kopie van de betreffende AVV, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze te bewaren op een Duurzame gegevensdrager.

Artikel 8: levering en uitvoering
8.1 Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Medco Business bvba kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

8.2 Wanneer een artikel in voorraad is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 3 à 5 werkdagen. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

8.3 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

8.4 Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst.

8.5 We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9: overmacht
9.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

9.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 10: intellectuele eigendom
10.1 De website, logo, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

10.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 11: klachtenregeling en geschillen
11.1 We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@brightsmart.be of medcobusiness@telenet.be . We doen er alles aan om je klacht binnen de 14 dagen te behandelen.

11.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.